NHG taxatie in de regio Nijmegen - Arnhem - Boxmeer

NHG

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is de naam van de garantie die u kunt krijgen als u een hypotheek lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning.

Met de NHG betaalt u een lagere hypotheekrente. De rentekorting kan oplopen tot 0,8%. Dat betekent elk jaar opnieuw honderden euro's voordeel.

NHG en de taxatie

Vanaf 1 januari 2010 accepteert de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) alleen nog maar taxatierapporten, die zijn gevalideerd door een instituut die door de NHG is erkend. Een andere aanscherping van de NHG regels is dat het taxatierapport op de datum van de hypotheekofferte niet ouder mag zijn dan 6 maanden.

Een instituut kan worden erkend indien aan de volgende criteria wordt voldaan:

 • de authenticiteit van taxateur en taxatierapport is gewaarborgd;
 • alle taxateurs en de door hen uitgebrachte taxatierapporten worden centraal geregistreerd;
 • ieder centraal geregistreerd taxatierapport heeft een unieke code;
 • zowel de geldgever als de NHG heeft ten behoeve van controledoeleinden, op basis van de unieke code, toegang tot de centraal geregistreerde taxatierapporten.

Verder dient het erkende instituut de volgende punten te waarborgen:

 • het taxatierapport is volledig en naar waarheid ingevuld met dezelfde gegevens als het laatst uitgegeven model-taxatierapport financiering woonruimte, vastgesteld door:
  • het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF);
  • de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen (NVM);
  • VastgoedPRO de branchevereniging voor taxateurs en makelaars (VastgoedPRO) en
  • de Vereniging VBO Makelaar (VBO).
 • de taxateur is ingeschreven in het register van VastgoedCert, kamer Wonen/MKB of SCVM, kamer wonen;
 • de taxateur is lid van NVM, VastgoedPRO, VBO of NVR;
 • het te taxeren onderpand ligt binnen de door het erkende instituut aan de taxateur toegekende regio of maximaal 10 kilometer van de vestigingsplaats van de taxateur;
 • de onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik wordt onderbouwd met een modelmatig rapport zoals Calcasa, NBWO, Midas, Ortax of Kadaster; eventuele afwijkingen tussen de modelmatige waardebepaling en de waardebepaling van de taxateur worden door de taxateur verklaard;
 • de onderhandse verkoopwaarde wordt vergeleken met minimaal 6 referentiepanden; eventuele afwijkingen tussen de referentiepanden en de waardebepaling van de taxateur, worden door de taxateur verklaard;
 • van alle vertrekken in het te taxeren onderpand wordt minimaal 1 foto bijgesloten;
 • de bewijsstukken op basis waarvan kan worden vastgesteld dat externe bronnen, welke van belang zijn voor de taxatie (zoals grondkwaliteit, aanwezigheid asbest, etc.), deugdelijk zijn geraadpleegd, worden bij het taxatierapport gevoegd.